БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС ДО 20 Км

AМД "Ѓ.Н. Услуги" - Битола со секој редовен технички преглед нуди услуга за пренос на дефектно возило до 20 Км на територијата на Општина Битола, Могила и Новаци.Контакт

email: kontakt@amdbitola.com.mk

+389 (0) 47 203 220

СТП 2 населба Стрелиште :

Адреса: Арон Ароести ББ, 7000 Битола, Р.М.

СТП 1 кај Еврокар :

Адреса: Новачки ББ, кај Еврокар, 7000 Битола, Р.М.