АМД "Ѓорѓи Наумов" - Битола

Авто Мото Друштвото "Ѓорѓи Наумов" - Битола е основано 1946 година. Располага со две современи станици за технички преглед опремени со уредите од Германскиот производител MAHA кои ги нудат следните услуги:

Технички преглед
Техничка служба
Консултантски услуги и техничка поддршка
Работилница за тахографи и таксаметри
Испитување на возила (АДР, АТП)
Осигурување
Услуги од наши партнери
Овие услуги ви се достапни од страна на стручно квалификуван кадар за да обезбедат максимално професионално ниво во извршување на овие услуги за нашите клиенти.
РАБОТНО ВРЕМЕ на СТП 1 кај Еврокар

Понеделник до Петок : 08:00 - 15:00 ; Сабота : 08:00 - 13:00

РАБОТНО ВРЕМЕ на СТП 2 во населба Стрелиште

Понеделник до Петок : 07:00 - 19:00 ; Сабота : 07:00 - 14:00

РАБОТНО ВРЕМЕ на службеник од полиција во СТП 2

Понеделник до Петок : 08:00 - 13:00 ; Сабота : 08:00 - 12:00

Локација на СТП 1 кај ЕВРОКАР, Новачки пат ББ 7000 Битола
Локација на СТП 2 во населба Стрелиште, Арон Ароести ББ 7000 Битола