25.06.2016 ГОД - УВОЗ НА ВОЗИЛА
Од 1 Јули 2016 година стапува на сила правилникот во кој е дозволен увоз на патнички моторни возила во Р.Македонија од категорија М1 кои го исполнуваат еколошкиот стандард ЕУРО4 ... <ПОВЕЌЕ>

22.10.2015 ГОД - ЗИМСКА ОПРЕМА
Согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, од 15 ноември оваа година со 15 март наредната година ќе се применува законската обврска за задолжително поседување на пропишаната зимска опрема за моторните возила и работните машини кои учествуваат во сообраќај на пат ... <ПОВЕЌЕ>

22.09.2015 ГОД - ИЗВЕСТУВАЊЕ
Сопствениците на половни трактори и тракторски приколки кои не поднеле барање за добивање на Согласност за регистрација, ќе можат да поднесат барање за добивање на Согласност за регистрација до 30 Октомври 2015 година. Притоа треба да достават ... <ПОВЕЌЕ>

01.07.2015 ГОД - ЗАСТАВА 750 ПАТУВА ЗА ГЕРМАНИЈА

Во АМД Ѓорѓи Наумов - Битола беше извршен технички преглед на Застава 750 од 1985год и беше констатирано дека ги исплонува нормите на ниво од Еуро3 на што многу од возилата од стандардот можат да му позавидат . Фичото преку авто плацот ДООЕЛ АН-ГО-ШПЕД своите нови газди ги најде во Германија во градот Weisenburg. <линк>

ФОТО Галерија погледнете тука.

20.06.2015 ГОД - ЗЕЛЕН КАРТОН ЗА 1 МЕСЕЦ
Согласно одлуката за висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти донесена од владата на Р.М. , од 19.06.2015 година овозможено е издавање на зелени карти за 1 месец.
БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС ДО 20 Км
AМД "Ѓ.Н. Услуги" - Битола со секој редовен технички преглед нуди услуга за пренос на дефектно возило до 20 Км на територијата на Општина Битола, Могила и Новаци.
ПРЕДХОДНА СЛЕДНА