Од 1 Јули 2016 година стапува на сила правилникот во кој е дозволен увоз на патнички моторни возила во Р.Македонија од категорија М1 кои го исполнуваат еколошкиот стандард ЕУРО4.

 

АМД