Налог за давачки кон МВР на Р.М. за ПАТНИЧКО ВОЗИЛО
Уплата за лепенка за регистрација на возило
Уплата за сообраќајна дозвола
Уплата за регистарски таблици
 
Налог за давачки кон ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА СКОПЈЕ за ПАТНИЧКО ВОЗИЛО
   
Уплата за надомест за јавни патишта
   
 
Калкулатор за пресметка на надоместот за јавни патишта за ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА од категорија М1 на кои вкупната маса не надминува 3500кг со исклучок на комбињата
Внесете ccm (кубици) на патничкото возило:

За возило со : ccm
Надоместот за јавни патишта е : денари
 
За сите останати видови на возила пресметка може да се земи на шалтерите во СТП1 и СТП2.