Мобилити Брокер ги нуди следните услуги од сите осигурителни компании во Р.М. :

ЦЕНОВНИК ЗА ЗЕЛЕН КАРТОН
ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА цена
За возила до 66Kw - важност до регистрација
3690.00 ден
За возила до 66Kw - важност 1 месец
1850.00 ден
За возила над 66Kw - важност до регистрација
5536.00 ден
За возила над 66Kw - важност 1 месец
3075.00 ден
ТОВАРНИ ВОЗИЛА
цена
Зелен картон со важност до регистрација
17222.00 ден
МОТОРЦИКЛИ
цена
Зелен картон со важност до регистрација
1850.00 ден
ЦЕНОВНИК ЗА ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТООДГОВОРНОСТ
ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА цена
За возила до 32Kw
3414.00 ден
За возила од 33Kw до 43Kw
4077.00 ден
За возила од 44Kw до 54Kw
4739.00 ден
За возила од 55Kw до 65Kw
5543.00 ден
За возила од 66Kw до 74Kw
6166.00 ден
За возила од 75Kw до 84Kw
7134.00 ден
За возила од 85Kw до 109Kw
8510.00 ден
За возила над 110Kw
10294.00 ден
Доплата за осигурување на стакла и патници како и за возачи на возраст од 18год до 26год и над 70год.
ТОВАРНИ ВОЗИЛА
цена
За возила со носивост до 0,5t
6.416.00 ден
За возила со носивост од 0,6t до 1t
7.073.00 ден
За возила со носивост од 1,1t до 2t
11.186.00 ден
За возила со носивост од 2,1t до 3t
12.363.00 ден
За возила со носивост од 3,1t до 5t
13.846.00 ден
За возила со носивост од 5,1t до 7t
16.124.00 ден
За возила со носивост од 7,1t до 10t
25.200.00 ден
За возила со носивост од 10,1t до 15t
29.445.00 ден
За возила со носивост над 15t
35.066.00 ден
МОТОРЦИКЛИ
цена
До 50ccm
642.00 ден
Од 51ccm до 100ccm
1.065.00 ден
Од 101ccm до 175ccm
1.600.00 ден
Од 176ccm до 250ccm
2.242.00 ден
Од 251ccm до 500ccm
3.633.00 ден
Од 501ccm до 750ccm
5.774.00 ден
Над 750ccm
7.914.00 ден
Автодговорност за моторцикли може да се издаде и за пократок период од 1 година.